De Stichting Cirkels van Zorg wil zich inzetten voor mensen die, al dan niet bewust, buiten de samenleving zijn geplaatst. De verschillende cirkels staan voor de verschillende soorten mensen die aangewezen zijn op de zorg van onze samenleving en dit zonder hulp niet of nauwelijks redden: mensen met een beperking, chronisch zieken, maar ook mensen met problemen op maatschappelijk vlak.

 

home

 

Stichting Cirkels van Zorg wil een bijdrage leveren aan een samenleving, die open staat voor alle mensen: met of zonder beperking, met of zonder problemen, jong of oud:
met elkaar, voor elkaar!

De Stichting wil dit bereiken door het inzetten van media-uitingen in de breedste zin van het woord, van grootschalige evenementen, tot plaatselijke initiatieven.
De Stichting is namelijk van mening dat alle beetjes helpen om de muren af te breken.

“Onzichtbaar beperkt” op DVD

Het is mogelijk om de dvd ‘Onzichtbaar beperkt’ te bestellen voor €14,95 inclusief verzendkosten (in Nederland). U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@cirkelsvanzorg.nl met daarin de vermelding van het aantal exemplaren
en titel van de dvd. Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden.
Maak vervolgens het verschuldigde bedrag aan ons over. Wij verzenden de dvd zodra het verschuldigde bedrag aan ons is overgemaakt.
Betaling

Maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer 59 84 32 469 ten name van Stichting Cirkels van Zorg in IJsselmuiden. Vergeet daarbij niet de titel van de dvd en het aantal exemplaren te vermelden